PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ATEMSEC, a.s. bola založená v roku 2004 ako špecializovaná poradenská firma v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany utajovaných skutočností.

Dňa 11.10.2005 sme splnili všetky zákonné podmienky pre vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti na najvyšší stupeň utajenia - PRÍSNE TAJNÉ.

V priebehu pôsobenia na trhu sme na základe požiadaviek klientov rozšírili portfólio poskytovaných služieb o:

  • PO, BOZP, CO
  • vypracovávanie komplexných bezpečnostných analýz, projektov, auditov,
  • zavedenie bezpečnostných odborov a oddelení, systému kontrol,
  • individuálne bezpečnostné poradenstvo
vo všetkých bezpečnostných oblastiach s výnimkou vykonávania fyzickej ochrany objektu a licencovaných činností technickej a detektívnej služby.

Ako jedna z mála spoločností na Slovensku má ATEMSEC, a.s. zapísané uvedené činnosti aj v Obchodnom registri v predmete činnosti.